مینویسم به یاد آن روز بارانی

به یاد تو

به یاد آن روزهای پر شور و نشاط

به یاد روزهایی که امواج عشق چشمانت را شفاف کرده بود

مینویسم به یاد آن روز پاییز

مینویسم به یاد دل آسمان

در ادامه مطلب

 

 

 

مینویسم به یاد آن روز بارانی

به یاد تو

به یاد آن روزهای پر شور و نشاط

به یاد روزهایی که امواج عشق چشمانت را شفاف کرده بود

مینویسم به یاد آن روز پاییز

مینویسم به یاد دل آسمان

به یاد آن روز که دل او هم مثل دل من گرفته بود

به یاد آن روز که هر دو برای رفتنت گریستیم

مینویسم به یاد آن روز که آسمان کینه و نفرت را از روی سنگ فرش خیابان پاک میکرد

ومن آرام آرام با یاد خاطرات تو آب شدم

اما من تو را به دست خواهم آورد

و مینویسم از آن روزی که تو دگر بار از آن من میشوی

آن روز از روزهای بهار است

نوشته شده در تاریخ جمعه 12 تیر 1388    | توسط: احمد تیمناک    | طبقه بندی: شعر،     | نظرات()